Đưa 18 trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại vùng khó khăn

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, vừa tổ chức lễ ra mắt dự án “Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu kinh tế Quốc phòng vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang”.

Đây là dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu kinh tế Quốc phòng (KKTQP) vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2010-2020, do Bộ Quốc phòng chủ trì triển khai thực hiện trên địa bàn 23 KKTQP dọc tuyến biên giới đất liền trên địa bàn QK9 đã hoàn thành 3 đợt. Riêng, với Đoàn kinh tế quốc phòng 915 – KKTQP Tứ giác Long Xuyên đây là đợt đầu tiên của dự án.

Trong đợt này, 18 trí thức trẻ được tuyển chọn trong và ngoài tỉnh Kiên Giang được tăng cường xuống cơ sở, trực tiếp kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy chính quyền, đoàn thể, chính trị xã hội của 3 địa phương, gồm: huyện Kiên Lương, Giang Thành và thị xã Hà Tiên. Qua đó nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đưa trí thức trẻ đến công tác tại các KKTQP là chủ trương của Chính phủ nhằm tăng cường nguồn lực con người cho các Đoàn kinh tế Quốc phòng, góp phần phát triển KT-VH-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn chiến lược xung yếu vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; đồng thời bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế Hạnh