Năm 2020, tỷ giá sẽ diễn biến ra sao?

Năm 2020, tỷ giá sẽ diễn biến ra sao?

Năm 2020, dự báo, tỷ giá sẽ mất giá thêm 3-4% nếu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang căng...
Thống đốc NHNN: Việt Nam sẽ không thao túng tiền tệ

Thống đốc NHNN: Việt Nam sẽ không thao túng tiền tệ

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục gần 80 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục gần 80 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối có thể sẽ tiếp tục 'phá đỉnh'

Dự trữ ngoại hối có thể sẽ tiếp tục 'phá đỉnh'

Dự trữ ngoại hối cuối năm 2019 đạt mức kỉ lục gần 80 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối cuối năm 2019 đạt mức kỉ lục gần 80 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lại lập kỷ lục 79 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lại lập kỷ lục 79 tỷ USD

Nhờ đâu dự trữ ngoại hối Việt Nam năm 2019 đạt mức cao kỷ lục?

Nhờ đâu dự trữ ngoại hối Việt Nam năm 2019 đạt mức cao kỷ lục?

'Năm 2020 tỷ giá tiếp tục có cơ sở để duy trì ổn định'

'Năm 2020 tỷ giá tiếp tục có cơ sở để duy trì ổn định'

Điều hành tỷ giá: Một năm vượt sóng thành công

Điều hành tỷ giá: Một năm vượt sóng thành công

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

Lần đầu tiên tỷ giá trung tâm 'vượt' tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng

Lần đầu tiên tỷ giá trung tâm 'vượt' tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng

Mất tính mùa vụ, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đi ngang dịp cuối năm

Mất tính mùa vụ, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đi ngang dịp cuối năm

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cao kỷ lục

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cao kỷ lục

Tỷ giá cuối năm không có... sóng

Tỷ giá cuối năm không có... sóng

Tỷ giá khó biến động trong mùa cao điểm cuối năm

Tỷ giá khó biến động trong mùa cao điểm cuối năm

Thái Lan đã trở thành 'nạn nhân' của đồng nội tệ mạnh như thế nào?

Thái Lan đã trở thành 'nạn nhân' của đồng nội tệ mạnh như thế nào?

Tăng trưởng kinh tế: 'Lực đẩy' từ chính sách tiền tệ

Tăng trưởng kinh tế: 'Lực đẩy' từ chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước nên cẩn trọng điều hành chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước nên cẩn trọng điều hành chính sách tiền tệ

Ổn định như tiền đồng

Ổn định như tiền đồng

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,05% trong năm 2019

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,05% trong năm 2019

VEPR: Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục nhưng thực chất mới chỉ ở mức an toàn

VEPR: Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục nhưng thực chất mới chỉ ở mức an toàn

Vốn FDI và thặng dư thương mại 'gia cố' VND trong sóng gió thương chiến Mỹ-Trung

Vốn FDI và thặng dư thương mại 'gia cố' VND trong sóng gió thương chiến Mỹ-Trung