Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 đã được Quốc hội thông qua chiều 11/11 với số phiếu tán thành cao (79,31%).

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 - Ảnh 1

Thái Bình - Hữu Quân