Du thuyền Hồ Tây 'ngắc ngoải' nằm chờ ngày di dời

Quyết tâm giải tỏa các nhà nổi, du thuyền đang kinh doanh trên Hồ Tây, vừa qua Hà Nội đã tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn. Theo đó, toàn bộ tàu, du thuyền tại bến thủy Hồ Tây hiện nay phải ngừng hoạt động để tới đây di dời về khu vực Đầm Bảy (Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên, khi đã đình chỉ hoạt động tại bến cũ thì khu vực đầm Bảy vẫn chưa có dấu hiệu được đầu tư, xây dựng khiến các đơn vị kinh doanh bị đẩy vào thế "tiến thoái lưỡng nan", đi chẳng được, ở chẳng xong. Không những thế hàng trăm công nhân làm việc ở đây rơi vào cảnh mất việc, khó khăn đầy trước mắt vì phải lo cho cuộc sống gia đình.