Dự thảo Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội: Tính khả thi cao hơn

    Gốc

    Ngày 17/9, Sở QH-KT đã chủ trì tổ chức buổi hội thảo lần thứ 3 để lấy ý kiến, tư vấn từng lĩnh vực của các cơ quan chuyên ngành...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/quy-hoach/2007/09/18/094219/2903