Dự thảo quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Dễ tốt nghiệp, khó đạt loại giỏi

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Với quy chế thi như dự thảo, HS chỉ cần 18 điểm là đậu tốt nghiệp THPT, nếu cộng thêm 2 điểm khuyến khích nghề thì chỉ cần đạt 16 điểm. Trong khi đó, HS khó được xếp tốt nghiệp loại giỏi (ước tính HS phải đạt từ 46 điểm trở lên).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2009/4/188868