Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet để lấy ý kiến nhân dân cả trong và ngoài nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/161656