Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Dự án nhà ở, đô thị muốn thực hiện phải đấu giá

Đây là một trong nhiều nội dung được nêu rõ tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được Bộ TN&MT lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Theo đó, ngày 3/1/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi). Tại Dự thảo lần này, với 236 điều, 16 chương, Bộ TN&MT đã dày công đưa nhiều nội dung mới vào Dự thảo nhằm bao quát những vấn đề thực tiễn đã và đang diễn ra.

Hình ảnh minh họa.

Hình ảnh minh họa.

Đáng chú ý, việc các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất cũng được Bộ TN&MT đưa vào Dự thảo Luật lần này nhằm minh bạch quá việc sử dụng nguồn lực đất đai,

Theo đó, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Đất do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại;

Sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để thực hiện dự án đô thị, dự án khu dân cư nông thôn, dự án xây dựng nhà ở thương mại;

Sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất được tạo lập từ dự án tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư, quỹ đất do Nhà nước thu hồi khi sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện dự án sử dụng đất vào mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; Cá nhân được giao đất ở mà không thuộc trường hợp giao đất tái định cư, giao đất ở cho đối tượng là người có công.

Cùng với đó, đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; Phải có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn; Đất đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc không phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Một trong những nội dung được đông đảo nhân dân quan tâm đó là việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. Tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này, Bộ TN&MT cũng đã đưa ra những quy định khá rõ ràng: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 90 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi nếu người có đất thu hồi có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bố trí tái định cư thông qua hình thức bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất và được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 90 của Luật này thì được bồi thường về đất.

Xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai >>>Tại đây

Quang Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-du-an-nha-o-do-thi-muon-thuc-hien-phai-dau-gia-d189183.html