Dự thảo khung học phí áp dụng từ năm 2010 đến 2015

(VnMedia) - Ngày 26/11, Bộ GD - ĐT đã công bố Dự thảo quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Theo đó, khung học phí trong toàn quốc ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo chương trình chất lượng đại trà từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 được phân theo 3 vùng. Còn khung học phí áp dụng đối với cơ sở giáo dục ĐH được chia theo 6 nhóm ngành đào tạo có chất lượng đại trà sẽ triển khai từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2015. Theo đó, mức học phí thấp nhất là 290.000 đồng/tháng và cao nhất là 800.000 đồng/tháng (nhóm ngành y dược). Sinh viên sư phạm vẫn được miễn học phí... Khung học phí đối với cơ sở giáo dục ĐH theo 6 nhóm ngành đào tạo có chất lượng đại trà Bộ quy định như sau: Nhóm ngành đào tạo Khung học phí/ tháng Khoa học xã hội, kinh tế, luật Từ 290.000 đến 550.000 Kỹ thuật, Công nghệ Từ 310.000 đến 650.000 Khoa học tự nhiên Từ 310.000 đến 650.000 Nông - Lâm - Thủy sản Từ 290.000 đến 550.000 Y dược Từ 340.000 đến 800.000 Thể dục thể thao, nghệ thuật Từ 310.000 đến 650.000 Tương tự, khung học phí đối với 8 nhóm ngành đào tạo của trung cấp nghề được quy định mức thu thấp nhất là 200.000 đồng/tháng và cao nhất 700.000 đồng/tháng với các khung cụ thể: Nhóm ngành đào tạo Khung học phí Khối thăm dò địa chất, thủy văn, khí tượng Từ 300.000 đến 700.000 Khối hàng hải Từ 260.000 đến 610.000 Khối y tế, dược Từ 250.000 đến 580.000 Khối cơ khí luyện kim, kỹ thuật nhiệt và điện, kỹ thuật xây dựng Từ 240.000 đến 560.000 Khối công nghệ lương thực và thực phẩm Từ 230.000 đến 540.000 Khối kỹ thuật bảo quản và vật tư hàng hóa Từ 220.000 đến 530.000 Khối văn hóa TT- Du lịch Từ 210.000 đến 520.000 Khối kỹ thuật điện tử, bưu chính viễn thông Từ 200.000 đến 500.000 Khung học phí trong toàn quốc ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập được phân theo 3 vùng: Thành phố, thị xã có mức thu cao nhất; Kế đến là vùng nông thôn, đồng bằng, trung du; Sau cùng là vùng nông thôn miền núi thấp. Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân cùng cấp. Nội dung Khung học phí Thành phố, thị xã Mầm non Từ 110.000 đến 160.000 THCS Từ 30.000 đến 50.000 THPT Từ 50.000 đến 75.000 Nông thôn, đồng bằng, trung du Mầm non Từ 30.000 đến 50.000 THCS Từ 15.000 đến 35.000 Trung học phổ thông Từ 35.000 đến 55.000 Nông thôn miền núi thấp Mầm non Từ 20.000 đến 40.000 THCS Từ 10.000 đến 30.000 Trung học phổ thông Từ 20.000 đến 40.000 Thanh Châu