Dự thảo Hiến pháp mới được cử tri Mianma tán thành

    Gốc

    Ngày 26/5, Chính phủ Mianma tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới vừa được tổ chức tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão Nargis.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251170/Default.aspx