Dự thảo điều kiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện hoạt động, đăng ký hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Dự kiến 3 điều kiện đối với đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất

Theo dự thảo, đơn vị hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất phải có tư cách pháp nhân. Đối với đơn vị sự nghiệp phải có chức năng, nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và đăng ký mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Về lực lượng lao động, đơn vị hoạt động tư vấn phải có số lượng người lao động tối thiểu và tiêu chuẩn từng vị trí lao động kỹ thuật hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất phù hợp với định biên quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BTNMT để thực hiện dự án lập quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời đơn vị phải có số lượng người lao động có chuyên môn thuộc các chuyên ngành quản lý đất đai hoặc địa chính hoặc quy hoạch sử dụng đất ít nhất bằng 60% tổng số lao động kỹ thuật hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất. Người lao động kỹ thuật hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất phải có chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quy hoạch sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Về trang thiết bị, tài chính đơn vị hoạt động tư vấn phải có đủ trang thiết bị theo quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BTNMT. Còn đối với doanh nghiệp hoạt động tư vấn thì phải có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ; không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả nang chi trả; đang trong quá trình giải thể.

Đăng ký hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất

Dự thảo đề xuất: Đối với đơn vị sự nghiệp hoạt động tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thì không phải đăng ký hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất.

Còn đối với doanh nghiệp, nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện nói trên thì được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất.

Sau khi đơn vị đăng ký gửi hồ sơ theo quy định đến Tổng cục Quản lý đất đai, trong vòng không quá 1 ngày làm việc Tổng cục phải xem xét, kiểm tra hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đúng quy định Tổng cục có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị đăng ký bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. Dự thảo nhấn mạnh việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý .

Mạnh Trần