Dự thảo báo cáo kết quả một năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chiều 18-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, tập thể UBND TP đã họp cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội (Khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính và dự thảo quyết định thay thế Quyết định 18/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

    Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô tập trung làm rõ những khó khăn, thách thức, kết quả đạt được trên 2 mặt tiếp nhận địa giới và sắp xếp bộ máy hành chính. Sau khi nghe các sở, ngành góp ý, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo kết luận, báo cáo đã khái quát về cơ bản những mặt được và chưa được sau 1 năm mở rộng địa giới hành chính. Tuy nhiên, cần có thêm dẫn chứng, lý giải sâu sắc để làm rõ hơn kết quả. Chẳng hạn việc thực hiện nghị quyết trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn, sau lạm phát đến suy thoái, thiên tai, dịch bệnh, tác động nặng đến chính khu vực vừa mở rộng. Tuy nhiên, từ ngày 1-8-2008, khi nghị quyết có hiệu lực, bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động ngay; cán bộ được sắp xếp, bố trí công khai, minh bạch nên đạt được sự thống nhất cao. Đến nay, kinh tế giữ được tăng trưởng, an sinh xã hội bảo đảm. Về kiến nghị, Chủ tịch cho rằng, cần đề nghị TƯ hỗ trợ Hà Nội xây dựng chiến lược phát triển KT-XH; đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch xây dựng Thủ đô và tăng cường nguồn lực, năng lực lãnh đạo, quản lý cho Hà Nội. Về dự thảo quyết định thay thế Quyết định 18/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch yêu cầu Tổ soạn thảo chỉnh sửa nhanh, trình TP xem xét ban hành kịp thời cùng thời điểm Nghị định 69 của Chính phủ có hiệu lực. Y Linh

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/41/220509/