Đủ loại robot

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cá robot Viện Nghiên cứu đại dương Nhật Bản lại chuyên thiết kế các loại cá robot, có thể bơi một cách uyển chuyển trong hồ nước chứ không phải di chuyển bằng lực đẩy của chân vịt.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206223121.aspx