Du lịch Việt Nam khẳng định chỗ đứng trên bản đồ thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    CAO) Đó là nhận định trên tờ “Nhà kinh tế” (Anh) mới đây trong bài viết về kinh tế Việt Nam.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8211939872/mlnews.2008-05-04.8328740330