Du lịch về cội nguồn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Lên Tây Bắc đầu mùa Xuân này, du khách được tham gia những sự kiện du lịch và lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có Chương trình Du lịch về cội nguồn 2008 phối hợp giữa ba tỉnh Phú Thọ - Lào Cai - Yên Bái.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119256&sub=66&top=39