Du lịch những địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hà Tây

ND- Hà Tây là tỉnh có khá nhiều di tích về Bác Hồ bởi nơi đây từng vinh dự được đón Người 50 lần về thăm và làm việc từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 1969. Để đáp ứng nhu cầu du lịch về nguồn, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh đã triển khai chương trình "Du lịch những địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hà Tây".