Dự kiến xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên đạt 11 tỷ USD

Trong 10 tháng của năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 9,4 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2022, kim ngạch toàn ngành sẽ lần đầu tiên đạt 11 tỷ USD.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/du-kien-xuat-khau-thuy-san-lan-dau-tien-dat-11-ty-usd-61134.htm