Dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với ngành y tế

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức (CCVC) công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước đang được Bộ Y tế chủ trì soạn thảo theo hướng tăng các mức phụ cấp nhằm thu hút và nâng cao nhân lực y tế.

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước đã được thực hiện từ năm 2005 theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề của ngành Y tế đã thể hiện một số bất cập như: Mức phụ cấp còn thấp (mức hiện hưởng là từ 15% - 50%), mức phụ cấp bình quân của ngành Y tế là 27,4%. Tỷ lệ CBVC được áp dụng mức phụ cấp cao (40% - 50%) rất ít, chỉ có 1,36 %, đa số CBVC ngành y tế được hưởng mức phụ cấp 20%. Ngoài ra, chế độ phụ cấp hiện hành chưa có sự ưu đãi đối với một số chuyên khoa đặc biệt và mức phụ cấp còn thấp hơn một số ngành nghề khác như: CCVC làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (từ 30% - 70 %); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các trường chuyên biệt (từ 50% - 70%). Nhằm khắc phục những bất cập trên, dự thảo quy định tăng mức phụ cấp từ 15% - 50% lên 20% - 70%. Cụ thể, mức phụ cấp 70% được áp dụng đối với VC thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Chuyên môn y tế dự phòng, giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh và xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, truyền nhiễm. Đây là những chuyên khoa khó tuyển lao động nhất của ngành, đời sống của viên chức rất khó khăn, tâm lý xã hội nặng nề, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và hầu như không có thu nhập thêm ngoài lương. Viên chức ở các chuyên khoa này đang hưởng các mức phụ cấp từ 30% đến 50%. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với VC thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu. CCVC công tác ở những chuyên khoa này có cường độ lao động rất cao, thần kinh luôn căng thẳng, trong khi mức phụ cấp hiện hưởng chỉ từ 30% đến 35%. Đối với VC thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, mức phụ cấp dự kiến tăng từ 20% - 30% hiện nay lên 50%. Đa số CCVC trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ hưởng mức phụ cấp này. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với VC thường xuyên, trực tiếp làm các công việc như: Y tế cơ quan, trường học; truyền Thông giáo dục sức khỏe; kiểm nghiệm, kiểm định: thuốc, vắc xin, sinh phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm (hiện hưởng mức phụ cấp 20%). Đặc biệt, Dự thảo Nghị định cũng bổ sung thêm 1 đối tượng được hưởng phụ cấp theo nghề là VC làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình với mức phụ cấp 40%. Đối với CCVC làm các công việc: Quản lý, phục vụ công tác y tế dự phòng, giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh; Quản lý, phục vụ công tác chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, truyền nhiễm, mức phụ cấp dự kiến tăng từ 15% lên 30%. Ngoài các trường hợp trên, mức phụ cấp 20% sẽ được áp dụng đối với CCVC làm công tác quản lý, phục vụ tại các cơ sở sự nghiệp y tế còn lại (hiện chưa được hưởng phụ cấp). Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý. Cổng TTĐT Chính phủ