Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 6/5-14/5

Ngày 6/5: Tại Sơn La: Hội nghị Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Bắc; KIEV - Ngân hàng quốc gia Ukraine công bố báo cáo về lãi suất chủ chốt.

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 6/5:

-Tại Sơn La: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Bắc.

Ngày 8/5:

-Trường ĐH Kinh tế quốc dân Tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách với chủ đề: Sửa đổi Luật Đầu tư công – bàn luận từ những góc nhìn đa chiều.

-Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Nhóm Công tác Thị trường Vốn - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Hội thảo “Tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn Việt Nam”.

Ngày 10/5:

-AmCham phối hợp cùng VCCI và Phòng Thương mại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam: Kỷ niệm 25 năm Thương mại và Đầu tư.

Ngày 14/5:

-Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm “Xúc tiến Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược: góc nhìn doanh nghiệp”.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

Ngày 6/5:

-KIEV - Ngân hàng quốc gia Ukraine công bố báo cáo về lãi suất chủ chốt.

Ngày 7/5:

-KUALA LUMPUR - Ngân hàng Malaysia thông báo quyết định về lãi suất.

-SYDNEY – Ngân hàng Dự trữ Australia – ngân hàng trung ương – họp về chính sách lãi suất.

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 6/5:

-Tại Sơn La: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Bắc.

Ngày 8/5:

-Trường ĐH Kinh tế quốc dân Tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách với chủ đề: Sửa đổi Luật Đầu tư công – bàn luận từ những góc nhìn đa chiều.

-Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Nhóm Công tác Thị trường Vốn - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Hội thảo “Tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn Việt Nam”.

Ngày 10/5:

-AmCham phối hợp cùng VCCI và Phòng Thương mại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam: Kỷ niệm 25 năm Thương mại và Đầu tư.

Ngày 14/5:

-Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm “Xúc tiến Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược: góc nhìn doanh nghiệp”.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

Ngày 6/5:

-KIEV - Ngân hàng quốc gia Ukraine công bố báo cáo về lãi suất chủ chốt.

Ngày 7/5:

-KUALA LUMPUR - Ngân hàng Malaysia thông báo quyết định về lãi suất.

-SYDNEY – Ngân hàng Dự trữ Australia – ngân hàng trung ương – họp về chính sách lãi suất.