Dự kiến sẽ điều chỉnh giá điện vào ngày 1-3 hàng năm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg phê duyệt giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường, liên bộ Công Thương – Tài chính vừa hoàn thành dự thảo thông tư liên tịch về cơ chế xây dựng và điều chỉnh giá bán điện theo thị trường.

    Theo dự thảo, trước ngày 20-10 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ trình hồ sơ đề án giá điện cho năm tiếp theo tới Tổ điều hành giá bán điện (thành phần bao gồm Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính). Sau khi thẩm định, Tổ điều hành giá bán điện phải trình bộ trưởng Bộ Công Thương về phương án giá bán điện bình quân dự kiến cho năm tiếp theo tăng hoặc giảm thấp hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương. Trường hợp mức điều chỉnh này tăng hoặc giảm vượt hơn 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành thì phương án giá điện sẽ do Thủ tướng phê duyệt. Trong trường hợp này, trên cơ sở đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ lập phương án giá điện cuối cùng để trình Thủ tướng trước ngày 5-1 hàng năm. Đến ngày 15-2, Thủ tướng chưa có quyết định phê duyệt phương án giá điện mới thì bộ trưởng Bộ Công thương được phép ban hành biểu giá bán điện cho năm với mức giá được biến động tối đa trong phạm vi 5% so với giá bán điện bình quân năm trước. Dự kiến điều chỉnh giá bán điện hàng năm được ban hành dưới hình thức thông tư hướng dẫn giá bán điện hàng năm. Các nội dung điều chỉnh giá sẽ bao gồm các nội dung chính: - Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày. - Giá bán điện theo đối tượng sử dụng. - Giá bán điện cho nông thôn. - Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư. - Giá bán điện cho khu công nghiệp. Mốc thời gian áp dụng biểu giá điện mới sẽ là ngày 1-3 hàng năm. Phương án giá điện cho năm tiếp theo sẽ phải dựa trên cơ sở hiện trạng sản xuất kinh doanh của ngành điện và mặt bằng giá khu vực, phương án giá phải tính đến sự thay đổi chi phí sản xuất kinh doanh điện theo yếu tố và giá thành điện thương phẩm. Dự thảo thông tư hiện đang lấy ý kiến đóng góp của người dân trên trang legal.moit.gov.vn.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=268546