Dự kiến gia hạn cho vay ngoại tệ đến hết năm 2017

Ngày 11.11, Ngân hàng Nhà nước VN đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 24 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

Dự kiến gia hạn cho vay ngoại tệ đến hết năm 2017 - Ảnh 1

Theo dự thảo, các TCTD cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới VN mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Dự thảo cũng nêu thời gian thực hiện đến hết ngày 31.12.2017, thay vì quy định trước đó kết thúc từ ngày 31.12.2016. Thông tư dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2017.

T.Xuân