Dự kiến đầu tư 900 tỷ đồng cho phát triển nhân lực CNTT

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Mục tiêu đặt ra là đến năm 2015, VN có khoảng 30% số lượng sinh viên CNTT, điện tử, viễn thông sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=153931