Dự kiến cơ cấu Ban chấp hành Trung ương 12

Ban chấp hành Trung ương 12 có 200 ủy viên, số lượng tái cử dự kiến là 55-60%, đổi mới khoảng 40-45%.

Dự kiến cơ cấu Ban chấp hành Trung ương 12 - Ảnh 1

Sáng nay, Đại hội tiến hành bầu BCH Trung ương 12. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

10h sáng nay, 26/1, Đại hội 12 đã tiến hành bỏ phiếu bầu 200 người vào Ban Chấp hành TƯ khóa 12 từ 246 người đã được Đại hội thông qua. Danh sách 200 Ủy viên TƯ khóa 12 sẽ được công bố chiều 26/1.

Trước đó, chiều 23/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 là 200 người. Trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 12, BCH Trung ương 12 cần có cơ cấu hợp lý.

Điều này đảm bảo các lĩnh vực như công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở Trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang đều có sự lãnh đạo toàn diện.

Tuy nhiên, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, không nhất thiết địa phương nào, lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia BCH Trung ương Đảng. Theo dự kiến, BCH Trung ương 12 có số lượng tái cử khoảng 55-60%, đổi mới khoảng 40-45%.

Ngoài ra, BCH Trung ương 12 cũng dự kiến cơ cấu 3 độ tuổi như sau: dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%.

Cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa 11 là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa 11 là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa 11 là 8,75%).

Ngoài ra, BCH Trung ương 12 cũng có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Di Linh