Dự kiến 5 tỉnh sẽ tăng viện phí vào tháng 8

Bộ Y tế cho biết đang đề xuất điều chỉnh viện phí mới thành nhiều đợt, mỗi đợt thực hiện từ 8-12 tỉnh, thành phố và trước mắt chỉ áp dụng đối với những người có bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong tháng 8 tới đây có thể áp dụng cho 5 tỉnh có tỉ lệ bảo hiểm y tế từ 95% trở lên như: Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Tuyên Quang, với mức tăng khoảng 50% so với viện phí trước tháng 3.

Trong giai đoạn điều chỉnh tăng giá viện phí này chỉ áp dụng với các bệnh nhân sử dụng BHYT, các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, từ nguồn xã hội hóa (không BHYT) vẫn thực hiện theo mức giá cũ hiện hành. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, các dịch vụ khám chữa theo yêu cầu, các bệnh viện cũng phải tính toán xây dựng mức giá một cách đầy đủ, đúng hướng dẫn, không xây dựng theo mức dự kiến thu của dịch vụ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ở trung ương đóng trên địa bàn nào sẽ thực hiện mức giá viện phí có tiền lương cùng thời điểm với địa phương. Những dịch vụ kỹ thuật có chi phí tiền lương cao như tiền ngày giường; các phẫu thuật được xếp loại đặc biệt… sẽ có mức tăng cao. Các dịch vụ sử dụng ít nhân lực, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ thấp như các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, xét nghiệm có mức tăng thấp hơn.

Việc thực hiện lộ trình tăng viện phí tính cả tiền lương này sẽ giúp các bệnh viện chấm dứt tình trạng thu các khoản cao hơn quy định, hoặc thu các khoản không có trong quy định.

Nếu đề xuất này của Bộ Y tế được thông qua, thì cuối tháng 8 này 5 tỉnh nói trên sẽ tiến hành tăng viện phí.

Tuyết Hạnh (tổng hợp)