Du khách ít đến bảo tàng: Vì sao ?

    Gốc

    VIT - Khách tới bảo tàng họ hy vọng được thoải mái, tự do với không gian thì thuyết minh viên trong nhiều bảo tàng lại ngại giao lưu với khách, “nhiệt tình” diễn giải… bài bản đến mức cứng nhắc, gây khó chịu cho khách. Đấy là những nguyên nhân căn bản làm du khách tới bảo tàng chưa nhiều…

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/40548/default.aspx