Vụ du khách bị lũ cuốn tử vong: Tiết lộ bất ngờ về công ty tổ chức tour

Vụ du khách bị lũ cuốn tử vong: Tiết lộ bất ngờ về công ty tổ chức tour

Ngày 3/12, các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ tính pháp lý và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức...

Thi thể nữ du khách bị cuốn trôi ở Lạc Dương, Lâm Đồng được tìm thấy

Đừng đánh cược với con nước dữ

Đừng đánh cược với con nước dữ

Xem thường an toàn của du khách

Xem thường an toàn của du khách

Du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: Công ty Gutrip chưa được phép kinh doanh lữ hành

Du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: Công ty Gutrip chưa được phép kinh doanh lữ hành

Tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ hai bị mất tích tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ hai bị mất tích tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ lũ cuốn tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ lũ cuốn tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Vụ 2 du khách bị lũ cuốn trôi: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Vụ 2 du khách bị lũ cuốn trôi: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị nước lũ cuốn

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị nước lũ cuốn

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Tìm thấy thi thể du khách còn lại bị lũ cuốn tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể du khách còn lại bị lũ cuốn tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại bị lũ cuốn khi tham quan Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại bị lũ cuốn khi tham quan Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Tìm thấy thi thể 2 du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể 2 du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn trôi cầu ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn trôi cầu ở Lâm Đồng

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Tìm thấy thi thể du khách thứ 2 bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể du khách thứ 2 bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

4 du khách bị lũ cuốn: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2

Du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: Cty Gutrip chưa được phép kinh doanh lữ hành

Du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: Cty Gutrip chưa được phép kinh doanh lữ hành

Danh tính du khách mất tích ở Lâm Đồng vừa được tìm thấy

Danh tính du khách mất tích ở Lâm Đồng vừa được tìm thấy

Tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Vụ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng: Đã tìm thấy thi thể còn lại

Vụ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng: Đã tìm thấy thi thể còn lại

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy 1 thi thể du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy 1 thi thể du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể một du khách bị nước lũ cuốn trôi

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể một du khách bị nước lũ cuốn trôi

Lâm Đồng: Tích cực tìm kiếm người mất tích do bị nước lũ cuốn

Lâm Đồng: Tích cực tìm kiếm người mất tích do bị nước lũ cuốn

Tìm thấy thi thể một trong hai nữ du khách mất tích tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể một trong hai nữ du khách mất tích tại Lâm Đồng

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch ở các địa phương có mưa lũ

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch ở các địa phương có mưa lũ

Vụ du khách bị lũ cuốn ở Lâm Đồng: Tìm thấy 1 thi thể, tiết lộ về công ty bán tour

Vụ du khách bị lũ cuốn ở Lâm Đồng: Tìm thấy 1 thi thể, tiết lộ về công ty bán tour

Vụ du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: xác minh, làm rõ về công ty tổ chức tour

Vụ du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: xác minh, làm rõ về công ty tổ chức tour

Tìm thấy thi thể một du khách bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể một du khách bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

TP Hồ Chí Minh làm việc với công ty đưa khách đi du lịch Lâm Đồng vừa gặp nạn

TP Hồ Chí Minh làm việc với công ty đưa khách đi du lịch Lâm Đồng vừa gặp nạn

Tìm thấy 1 thi thể nữ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy 1 thi thể nữ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể một nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể một nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Vụ 4 du khách bị lũ cuốn trôi: Mời công ty bán tour ở TP HCM lên làm việc

Vụ 4 du khách bị lũ cuốn trôi: Mời công ty bán tour ở TP HCM lên làm việc