Du học sinh đọc rap tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Các sinh viên Việt đang học tập và sinh sống tại nước ngoài gửi tới mẹ món quà đặc biệt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Yes Ryan - Khải Trần