Dự đoán của WB về mức tăng trưởng kinh tế thế giới 2008

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo)- Trong một bản báo cáo được đưa ra vào hôm 9/1, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm dần xuống từ 3,6% vào năm 2007 xuống còn 3,3% vào năm 2008.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/35239/default.aspx