Dư chấn mạnh tại khu vực hồ Đường Gia Sơn

    Gốc

    (HNMO)-Một dư chấn mạnh lại rung chuyển khu vực hồ Đường Gia Sơn tại tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào hôm nay 9/6 trong khi mực nước tại hồ này không ngừng dâng cao, bất chấp việc nhà chức trách đã đào kênh để dẫn lưu nước.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/170438