Dự báo xuất khẩu nông sản năm 2011

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2011, Việt Nam có khả năng xuất khẩu 5,5 - 6,1 triệu tấn gạo, thấp hơn khoảng 10 - 15% so với năm 2010 ( với trên 6,8 triệu tấn).

Đối với mặt hàng thủy sản, dự báo giá trị xuất khẩu năm 2011 có thể đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng khoảng 500 triệu USD so với năm 2010. Với mặt hàng cà phê, sản xuất cà phê Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi. Dự báo khối lượng xuất khẩu năm 2011 ước đạt hơn 1,28 triệu tấn với kim ngạch hơn 2 tỷ USD (năm 2010 ước đạt 1,17 triệu tấn với kim ngạch 1,763 tỷ USD). Với mặt hàng cao su, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, khối lượng xuất khẩu năm 2011 của Việt Nam có thể đạt hơn 760 nghìn tấn với giá trị đạt gần 3 tỷ USD (năm 2010 ước đạt 783 nghìn tấn và gần 2,38 tỷ USD). Với mặt hàng hồ tiêu, dự báo khối lượng xuất khẩu năm nay ước đạt hơn 115 nghìn tấn, tương đương năm 2010. Việt Nam chiếm tỷ trọng 44,2% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu toàn cầu sẽ tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong các nhà xuất khẩu hồ tiêu lớn trên thế giới. Ngoài ra, năm 2011 ngành nông nghiệp sẽ hoàn thành quy hoạch các vùng sản xuất rau, quả, chè an toàn tập trung ở 100% tỉnh, thành phố trong nước; 50% các tổ chức, cá nhân tại các vùng sản xuất an toàn tập trung bảo đảm đủ điều kiện sản xuất, sơ chế sản phẩm rau, quả, chè phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP; 30% lượng hàng nông sản tại các vùng sản xuất an toàn tập trung được chứng nhận hoặc tự đánh giá và công bố sản xuất theo VietGAP... (Duy Thông)