Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016, Bắc Bộ nhiều mây, trời có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 oC.

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 1

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 3/4/2016 trên đất liền

Phía Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 2

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 o C

Phía Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 3

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 o C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 4

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 o C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 5

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 o C

Tây Nguyên

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 6

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên trên 36 o C

Nam Bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 7

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, riêng miền Đông 35 - 37 o C

Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 8

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 22 o C
Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 25 o C

Dự báo thời tiết ngày 3/4/2016 trên biển

Bắc Vịnh Bắc bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 9

Có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Tầm nhìn xa :trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa.
Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

Nam Vịnh Bắc Bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 10

Có mưa vài nơi.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông nam cấp 4.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 11

Có mưa vài nơi.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông nam cấp 3-4.

Bình Định đến Ninh Thuận

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 12

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông cấp 3-4.

Bình Thuận đến Cà Mau

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 13

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông bắc cấp 3-4.

Cà Mau đến Kiên Giang

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 14

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông cấp 3.

Bắc Biển Đông

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 15

Có mưa vài nơi.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

Quần đảo Hoàng Sa

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 16

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông nam cấp 3-4.

Vùng Giữa Biển Đông

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 17

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.

Quần đảo Trường Sa

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 18

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4.

Vùng Nam Biển Đông

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 19

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió đông bắc đến đông cấp 3-4.

Vịnh Thái Lan

Dự báo thời tiết ngày mai 3/4/2016: Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Ảnh 20

Không mưa.
Tầm nhìn xa :trên 10km.
Gió nhẹ.

Thanh Bình (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

Chất lượng Việt Nam