Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/6

Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Khu vực Nguyên Bình - Hà Quảng: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 29 - 31oC.

Khu vực Hòa An - Thạch An và Thành phố: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hòa - Hạ Lang: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn.Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo (từ ngày 20 - 22/6/2024): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 33oC.

Theo Đài KTTV tỉnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-18-ngay-19-6-3170011.html