Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/4

Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.

Khu vực Nguyên Bình - Hà Quảng: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi. Trưa, chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Khu vực Hòa An - Thạch An và Thành phố: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.

Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hòa - Hạ Lang: Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi. Trưa, chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo (từ ngày 18 - 20/4/2024): Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 35oC.

Theo Đài KTTV tỉnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-16-ngay-17-4-3168663.html