Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/6

Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Khu vực Nguyên Bình - Hà Quảng: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Khu vực Hòa An - Thạch An và Thành phố: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hòa - Hạ Lang: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo (từ ngày 17 - 19/6/2024): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 33oC.

Theo Đài KTTV tỉnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-15-ngay-16-6-3169966.html