Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/6

Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Khu vực Nguyên Bình - Hà Quảng: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Khu vực Hòa An - Thạch An và Thành phố: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hòa - Hạ Lang: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo (từ ngày 15 - 17/6/2024): Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 30oC.

Theo Đài KTTV tỉnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-13-ngay-14-6-3169920.html