Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024: Có gió mạnh và sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 3/3/2024, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết biển hôm nay gió giảm dần, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024: Có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024: Có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024, thời tiết biển hôm nay gió giảm dần, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

Vùng Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 5; riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 5; riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Thời tiết biển hôm nay 3/3/2024, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 3/3/2024

BẮC VỊNH BẮC BỘ

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

NAM VỊNH BẮC BỘ

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

BÌNH ĐỊNH ĐẾN NINH THUẬN

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng vùng biển Ninh Thuận ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

BÌNH THUẬN ĐẾN CÀ MAU

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

BẮC BIỂN ĐÔNG

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc gió Đông đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

VÙNG GIỮA BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

VÙNG NAM BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5; riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km

Gió Đông Bắc cấp 5; riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

Vân An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/du-bao-thoi-tiet-bien-hom-nay-332024-co-gio-manh-va-song-lon-306477.html