Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/6/2024: Có mưa rào và dông rải rác trên biển

Thời tiết biển hôm nay 18/6/2024, ở Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/6/2024 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay ở Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/6/2024: Có mưa rào và dông rải rác trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/6/2024: Có mưa rào và dông rải rác trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/6/2024, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Thời tiết biển hôm nay 18/6/2024, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Thời tiết biển hôm nay 18/6/2024, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 18/6/2024

BẮC VỊNH BẮC BỘ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

NAM VỊNH BẮC BỘ

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

BÌNH ĐỊNH ĐẾN NINH THUẬN

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,5m.

BÌNH THUẬN ĐẾN CÀ MAU

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

BẮC BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10km.

Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

VÙNG GIỮA BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

VÙNG NAM BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Gió Tây Nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Vân An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/du-bao-thoi-tiet-bien-hom-nay-1862024-co-mua-rao-va-dong-rai-rac-tren-bien-326533.html