Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024: Có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 15/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024: Có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Các vùng biển khác không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Thời tiết biển hôm nay 15/4/2024, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 15/4/2024

BẮC VỊNH BẮC BỘ

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

NAM VỊNH BẮC BỘ

Có mưa vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

BÌNH ĐỊNH ĐẾN NINH THUẬN

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

BÌNH THUẬN ĐẾN CÀ MAU

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

BẮC BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

VÙNG GIỮA BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

VÙNG NAM BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Vân An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/du-bao-thoi-tiet-bien-hom-nay-1542024-co-mua-vai-noi-314742.html