Dự báo lạm phát trong năm tới bị tác động bởi nhiều yếu tố

    Theo các chuyên gia, năm 2022, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả lạm phát. Tuy nhiên, những yếu tố tác động từ cả bên trong và bên ngoài khiến áp lực lạm phát sẽ ngày càng nhiều hơn trong năm tới.

    Thực hiện: TS

    Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/video/du-bao-lam-phat-trong-nam-toi-bi-tac-dong-boi-nhieu-yeu-to-44838.htm