Dự báo bão của các cơ quan nước ngoài

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hai cơn bão Hagibis (23W, bão số 7) và Mitag (24W) cùng hiện diện trên bản đồ báo bão của Pagasa (Philippines) từ trưa 21.11. Nếu bão Hagibis được dự báo sẽ suy yếu, bị gió mùa đông bắc đẩy xuống phía nam biển Đông thì bão Mitag có xu hướng mạnh hơn, có thể đi vào vùng biển Nam Trung Bộ - nếu khi ấy gió mùa đông bắc không mạnh - bão tiếp tục gây mưa trên dải đất miền Trung làm nên đợt lũ lụt mới, ứng với kinh nghiệm dân gian: "Ông tha mà bà không tha/Mần cho cái lụt hăm ba tháng mười".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/11/22/216742.tno