Dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới: Hoàn tất việc khảo cổ, di dời hiện vật trước tháng 10.2008

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 3.7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc chuẩn bị xây dựng Nhà QH mới. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Viện Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn tất công tác khảo cổ khu vực 20m về phía đông khuôn viên Hội trường Ba Đình, báo cáo Ban chỉ đạo kết quả vào đầu tháng 7.2008; bảo đảm hoàn tất công tác khai quật, khảo cổ, di dời hiện vật trước tháng 10.2008.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/7/4/248513.tno