Dự án tiền tỷ trôi ra biển

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một dự án không quá phức tạp trên diện tích 130ha đất với tổng mức đầu tư hơn 45,7 tỷ đồng nhưng đã để lộ rất nhiều sơ hở trong quản lý dẫn đến thất thoát, lãng phí tiền tỷ của Nhà nước.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/1/82857.cand