Dự án thép: Nhà thầu dây dưa, chủ đầu tư bất lực

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chủ đầu tư TISCO cho biết, những khó khăn hiện nay của dự án đang nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=136392