Dự án thép gần 1000 tỷ đồng ở Quảng Nam: Ảnh hưởng 97% nguồn nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Dự án thép gần 1000 tỷ đồng ở Quảng Nam: Ảnh hưởng 97% nguồn nước sinh hoạt tại Đà Nẵng - Ảnh 1