Dự án tái tạo sinh thái tại Bình Thuận nhận giải thưởng EGA

    Gốc

    Dự án Tái tạo cân bằng sinh thái và giảm nghèo tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa được xét chọn là Người thắng cuộc quốc gia của Giải thưởng toàn cầu về Năng lượng năm 2008, do Nghị viện châu Âu tổ chức.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253222/Default.aspx