Dự án Sekaman 3 được điều chỉnh vốn đầu tư

    Gốc

    Hanoinet - Thủ tướng cũng yêu cầu Cty Cổ phần Điện Việt - Lào nghiên cứu thực hiện các biện pháp quản lý nhằm giảm chi phí xây dựng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư dự án và chịu trách nhiệm hiệu quả của dự án sau khi điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=99705