Dự án Luật PCCC&CNCH trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, thông qua ở Kỳ họp thứ 8

UBTVQH bổ sung dự án Luật PCCC&CNCH vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, dự án luật này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, xem xét thông qua ở Kỳ họp thứ 8.

Ngày 19/4, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 của UBTVQH điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quyết nghị, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự thảo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng (Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tên gọi chính thức của dự thảo Nghị quyết); Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa.

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) dự án Luật PCCC&CNCH.

Điều chỉnh từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Trước đó, chiều 15/4 tại Phiên họp thứ 32 của UBTVQH, với 100% ý kiến tán thành, UBTVQH đã thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, bổ sung dự án Luật Phòng PCCC&CNCH vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Phát biển tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nêu rõ, tình hình cháy nổ ở nước ta thời gian qua diễn biến rất phức tạp, nhất là tại các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, các khu dân cư, các cơ sở karaoke. Do vậy, để nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác PCCC&CNCH và đảm bảo công tác PCCC&CNCH sát với diễn biến hiện nay, rất cần thiết trình dự án luật này tại Kỳ họp thứ 7.

Lê Bảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/du-an-luat-pccccnch-trinh-quoc-hoi-xem-xet-tai-ky-hop-thu-7-thong-qua-o-ky-hop-thu-8-16924041918380466.htm