Dự án Luật Hội: Nhận tài trợ nước ngoài nên quy định mềm dẻo

“Chúng ta cần xem xét sự tham gia, nhận tài trợ của nước ngoài phải bảo đảm được không phương hại đến an ninh chính trị, xã hội”, ĐBQH Nguyễn Văn Quyền phát biểu..

Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận tại nghị trường về dự án Luật Hội.

Dự án Luật Hội: Nhận tài trợ nước ngoài nên quy định mềm dẻo - Ảnh 1

ĐBQH Nguyễn Văn Quyền.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (đoàn Cần Thơ) phát biểu: “Chính sách của Nhà nước với Hội, tôi đồng tình với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phân ra 3 loại. Tuy nhiên, tại điểm 7 lại chưa thể hiện rõ đầy đủ tinh thần như giải thích này của UBTVQH. Các tổ chức hội nào được giao, cơ chế giao ra sao… Chúng tôi đề nghị trong dự án luật cần thể hiện rõ quan điểm này.

Nhiều đại biểu sẽ quan tâm đến vấn đề về các trường hợp bị hạn chế quyền lập hội. Khoản 5, Điều 8 có quy định: ““Hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.

Chúng ta cần xem xét sự tham gia các hội nước ngoài, nhận tài trợ của nước ngoài phải bảo đảm được không phương hại đến an ninh chính trị, xã hội, kể cả đến lợi ích của con người Việt Nam. Chúng ta đang phát triển rồi. Chúng ta không đặt ra vấn đề nhận tài trợ không có chọn lọc.

Đối với vấn đề này, cần có quy định chặt chẽ để thời gian tới việc này đi vào nề nếp. Tất nhiên, trong thời gian qua, chúng ta đã triển khai việc nhận tài trợ theo quy định của Chính phủ về tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ.

Trong thời gian nhiều hội thực hiện có hiệu quả, kể cả việc gia nhập các tổ chức quốc tế, nhận viện trợ. Như Hội Luật gia chúng tôi, đã là thành viên của Hội Luật gia thế giới, Hội Luật gia châu Á Thái Bình Dương, Hội Luật gia các nước Đông Nam Á, nhận tài trợ của một số tổ chức nhưng việc nhận tài trợ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ được giao như bảo vệ quyền lợi của giới luật gia.

Hội Luật gia tham gia các tổ chức này, chúng tôi đã tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc, tranh thủ sự ủng hộ của giới luật gia quốc tế đấu tranh giải phóng miền Nam, bảo vệ hòa bình, an ninh chính trị quốc gia.

Vì thế, trong khoản 5, Điều 8, tôi nghĩ, nên quy định mềm dẻo hơn để chúng ta có thể vừa quản lý được các hoạt động này. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Khoản 5, Điều 8 có thể quy định lại là: “Các hội liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, tiếp nhận tài trợ nước ngoài theo quy định pháp luật, Chính phủ quy định chi tiết điều khoản này””.

ĐBQH Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ): “Theo tôi, việc quy định không cho phép nhận tài trợ của nước ngoài với các tổ chức hội là quá cứng nhắc. Nên chăng, chỉ áp dụng việc không nhận tài trợ gây phương hại đến an ninh chính trị, ảnh hưởng đến xã hội. Còn đối với các tài trợ đúng với tôn chỉ, hoạt động mục đích của hội nên cho phép”.

Đỗ Thơm