Dự án đường sắt Yên Viên-Cái Lân: Cơ bản hoàn thành trong năm 2009

(HNM) - Tại Bắc Ninh và Quảng Ninh, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long (Bộ GTVT) vừa tổ chức lễ ký giao ước thi đua với các đơn vị trong liên danh đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc tiểu dự án Lim - Phả Lại và Hạ Long - Cái Lân, cầu vượt Bàn Cờ (dự án đường sắt Yên Viên - Cái Lân)