Dự án cầu Vĩnh Tuy: Sẽ chậm tiến độ so với kế hoạch hơn 3 năm

Theo kế hoạch, dự án cầu Vĩnh Tuy sẽ hoàn thành vào năm 2007. Tuy nhiên, mới đây Ban quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn (BQLDA) lại đề xuất xin dãn tiến độ công trình tới tháng 6.2010 mới hoàn thành.